EXTRA: Farida Fahmy

Další úžasnou ženou, kterou chci vyzdvihnout v souvislosti s výzkumem egyptského folklóru, je Farida Fahmy. Napsala celou disertaci o metodologii a tvorbě choreografie souboru Reda. Pokud chcete lépe porozumět práci Mahmouda Redy, doporučuji si tuto práci zakoupit (stojí 15 USD), nemohu ji sdílet.

Na webu také najdete spoustu článků, které doporučuji přečíst.

O souboru Reda budu mluvit v další přednášce.

https://www.faridafahmy.com/