Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanečnice“ v Praze, který začne v únoru 2015 (v Brně viz níže)
– všechny choreografie a kombinace jsou v tomto kurzu nové!
Kurz v PrazeKurz se skládá ze 4 neděl, kde budeme probírat techniku, teorii a naučíme se i choreografie. Je zaměřený na věci, na které na běžných seminářích nezbývá čas a je plný know-how pro tanečnice. Čekat vás budou také domácí úkoly a chvilky vlastní tvořivosti! Užitečný bude kurz především pro sólové tanečnice ať už již s praxí nebo klidně teprve začínající – každý se něco přiučí a odnese.22.2. Praha
10:00 – 12:00 Vrstvení pohybů – budeme kombinovat a vrstvit různé pohyby, věnovat se izolaci a koordinaci v náročných a netradičních kombinacích, které napomůžou vaší flexibilitě, dokonalejší izolaci aj.
13:00 – 14:00 Přednáška: Život tanečnice
14:00 – 16:30 Pomalá romantická skladba – moderní choreografie se zaměřením na pohyby paží a pohyb po prostoru15.3. Praha
10:00 – 12:00 Taksim: Interpretace jednotlivých hudebních nástrojů – na této lekci se zaměříme na rozeznání hudebních nástrojů arabské hudby a budeme tančit / interpretovat jejich melodii/rytmus
13:00 – 14:00 Přednáška: Jak vytvářet choreografie pro jeviště a soutěže
14:00 – 16:30 Saidi s holí (s jednou i dvěma holemi) – choreografie tradičního Saidi s prvky Tahteebu
12.4. Praha
10:00 – 12:00 Práce s výrazem – experimentální lekce, kde se budeme zabývat samy sebou, výrazem, gesty a jak to vše využít k tomu abychom byly v tanci originální
13:00 – 14:00 Přednáška: Etika v tanci a taneční komunitě
14:00 – 16:30 Choreografie: Tarab17.5. Praha
10:00 – 12:00 Kombinace egyptského folklóru, čím se liší jednotlivé styly a čím jsou specifické
13:00 – 14:00 Přednáška: Jak a čím se orientální tanečnice může prezentovat
14:00 – 16:30 Tradiční veselé Baladi – choreografie

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 2800 Kč
Počet studentek je max. 12!
Místo konání: Krásný a útulný sál studia PURE www.studio-pure.cz
Přihlášky: na stránkách studia výše nebo u tanečnice Eglal www.eglal.cz

 

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanečnice“ v Brně od února 2015
Kurz se skládá ze 4 sobot, kde budeme probírat techniku, teorii a naučíme se i choreografie. Je zaměřený na věci, na které na běžných seminářích nezbývá čas a plný know-how pro tanečnice. Čekat vás budou také domácí úkoly a chvilky vlastní tvořivosti! Užitečný bude kurz především pro sólové tanečnice – ať už již s praxí nebo klidně teprve začínající – každý se něco přiučí a odnese. V tomto kurzu se pokusím soustředit na to, abychom se pokusili dělat věci jinak, originálně a abychom mohli zaujmout diváka jednoduchostí, tradicí i modernou. Taky abychom se nebáli vlastních emocí a naplnili jimi vystoupení a naše choreografie.

Všechny lekce obsahují nové kombinace a choreografie, taktéž novou rozcvičku a domácí úkoly.

Sobota 21.2. Brno
10:00 – 12:00 Hra na činelky – naučíme se základní i složitější hru na činelky, taktéž v kombinaci s kroky, prvky a pohyby pažemi
13:00 – 14:00 Přednáška – Baladi a hra na činelky
14:00 – 16:30 Akordeonové baladi s činelkami – krátká chytlavá choreografie pro vystoupení i soutěž (+ technika rozdílnosti Baladi a Raks Sharki pro lepší autentičnost)

Sobota 14.3. Brno
10:00 – 12:00 Technika a systém pohybu po prostoru, krokové variace, otočky, arabesqy
12:00 – 13:00 Přednáška: Rozbor taneční skladby a střih hudby
13:30 – 16:00 Raks Sharki/Mejanse: Choreografie v klasickém stylu na typickou orientální rutinu – Raks Sharki. V tomto stylu se střídají specifické rytmy, které je třeba správně tanečně interpretovat. Úvod se závojem (prosím, přineste si vlastní).

Sobota 11.4. Brno
10:00 – 12:00 Práce s výrazem – experimentální lekce, kde se budeme zabývat samy sebou, výrazem, gesty a jak to vše využít k tomu abychom byly v tanci originální
13:00 – 14:00 Přednáška: Radosti a strasti v životě lektorky
14:00 – 16:30 Tarab – budeme pracovat s technikou i choreografií

Sobota 16.5. Brno
10:00 – 12:00 Technika drum sola – šimi, akcenty a vrstvení pohybů
12:00 – 13:00 Přednáška Život tanečnice aneb co vše obnáší se věnovat tanci profesionálně
13:30 – 16:00 Choreografie Tango Oriental – pro inspiraci něco nového, kde si pohrajeme se smyslností a pohyby s Tanga, kterému se věnuji

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 2800 Kč (možnost rozdělení na 2 splátky)
Místo konání: Brno – upřesním
Přihlášky: sheyla@sheylaorient.com

Podmínky konání (zaplacením zálohy s nimi souhlasíte):

  • kurz bude otevřen po naplnění min. 6 účastníky – max. 12 účastníky
  • kurz je možné závazně rezervovat po zaplacení nevratné zálohy 1500 Kč nejpozději do 10.2.2015, zbytek je splatný na první lekci (mimořádně 10.3.2015 pokud potřebujete 2 splátky)
  • zaplacením zálohy objednáváte celý kurz a je třeba doplatit i druhou část (pokud nebudete moci navštívit všechny lekce, je možné poslat náhradnici)
  • lekce je možné si nahradit v intenzivním kurzu v Praze (i naopak)  v rámci stejného semestru a to max. 1 den
  • kurzovné vracím pouze v případě mimořádné změny (zrušení lekcí) z mé strany a to v plné výši za neuskutečněné lekce
  • v případě, že kurz nemůžete dále navštěvovat z jakýchkoliv důvodů, je možné sehnat za sebe náhradnici, nikoliv však vrátit kurzovné

 

Proběhlé kurzy:

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanečnice 2“ v Bratislavě, který proběhl v Brně v roce 2014
Kurz se skládá ze 4 neděl, kde budeme probírat techniku, teorii a naučíme se i choreografie. Je zaměřený na věci, na které na běžných seminářích nezbývá čas a plný know-how pro tanečnice. Čekat vás budou také domácí úkoly a chvilky vlastní tvořivosti! Užitečný bude kurz především pro sólové tanečnice ať už již s praxí nebo klidně teprve začínající – každý se něco přiučí a odnese.

31.31421254_731036906924907_2109973155_o. Bratislava
10:00 – 12:00 Paže a ruce v orientálním tanci – ruce jsou častokrát ve výuce opomíjené a přesto jedno z nejdůležitějších v orientálním tanci. Zaměříme se na pozice, pohyby a „netradiční“ kombinace s prvky, abychom si rozšířily „pohybový slovník“ a vyzkoušeli si kombinovat pohyby, které by nás možná ani nenapadly kombinovat.
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Přednáška o etice v tanci a taneční komunitě
14:00 – 16:30 Pomalá romantická skladba – choreografie

27.4. Bratislava
10:00 – 12:00 Hra na činelky – naučíme se základní i složitější hru na činelky, taktéž v kombinaci s kroky, prvky a pohyby pažemi
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Přednáška – Baladi
14:00 – 16:30 Tradiční veselé Baladi – choreografie s činelkami (lze i bez), nejdříve si ukážeme typické prvky pro baladi a pak vše spojíme v choreografii
18.5. Bratislava
10:00 – 12:00 Interpretace jednotlivých hudebních nástrojů – na této lekci se zaměříme na rozeznání hudebních nástrojů arabské hudby a budeme tančit / interpretovat jejich melodii.
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Přednáška o vývoji arabské hudby
14:00 – 16:30 Saidi s holí – choreografie tradičního Saidi s prvky Tahteebu

15.6. Bratislava
10:00 – 12:00 Vrstvení pohybů 2 – budeme kombinovat a vrstvit různé pohyby, věnovat se izolaci a koordinaci v netradičních kombinacích.
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Přednáška – Život tanečnice 2
14:00 – 16:30 Drum solo choreografie

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 100 Euro (možnost rozdělení na 2 splátky)
Počet studentek je max. 12!
Místo konání: Krásný prostorný sál – http://www.apolloklub.sk/

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanečnice“ v Brně, který proběhl v Brně v roce 2014
Po velmi dlouhé době budu vyučovat v Brně, nenechte si to proto ujít! Kurz je plný zajímavostí, informací, cvičení i domácích úkolů.

BootcampNeděle 23.3. Brno
10:00 – 12:00 Paže a ruce v orientálním tanci – ruce jsou častokrát ve výuce opomíjené a přesto jedno z nejdůležitějších v orientálním tanci. Zaměříme se na pozice, pohyby a „netradiční“ kombinace s prvky, abychom si rozšířily „pohybový slovník“ a vyzkoušeli si kombinovat pohyby, které by nás možná ani nenapadly kombinovat.
13:00 – 14:00 Přednáška o etice v tanci a taneční komunitě
14:00 – 16:30 Pomalá romantická skladba – choreografie zaměřená na pohyby pažemi, krokové a prostorové variance

Neděle 4.5. Brno
10:00 – 12:00 Kombinace egyptského folklóru, čím se liší jednotlivé styly a čím jsou specifické
12:00 – 13:00 Přednáška: Světová taneční scéna – vývoj, historie, nová doba
14:00 – 16:30 Saidi s holí – choreografie tradičního Saidi s prvky Tahteebu

Neděle 25.5. Brno
10:00 – 12:00 Vrstvení pohybů – budeme kombinovat a vrstvit různé pohyby, věnovat se izolaci a koordinaci v netradičních kombinacích
13:00 – 14:00 Přednáška Marketing: Jak a čím se orientální tanečnice může prezentovat
14:00 – 16:30 Tradiční veselé Baladi – choreografie, nejdříve si ukážeme typické prvky pro baladi a pak vše spojíme v choreografii

Neděle 22.6. Brno
10:00 – 12:00 Interpretace jednotlivých hudebních nástrojů – na této lekci se zaměříme na rozeznání hudebních nástrojů arabské hudby a budeme tančit / interpretovat jejich melodii
13:00 – 14:00 Přednáška: Jak vytvářet choreografie pro jeviště a soutěže, jak se připravovat na soutěže
14:00 – 16:30 Drum solo choreografie

Nebudou chybět kreativní okénka, domácí úkoly a nově přibude také rozcvičování nohou, chodidel a posilování těla.

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 2800 Kč (možnost rozdělení na 2 splátky)
Místo konání: Brno – upřesním
Přihlášky: sheyla@sheylaorient.com

 

Kurz v Bratislavě, který proběhl v roce 2013:
Brušná tanečnica - Bratislava27.10. Bratislava
10:00 – 12:00 Technika a systém pohybu po prostoru, krokové variace, otočky, arabesqy
12:00 – 13:00 Přednáška: Jak vytvářet choreografie pro jeviště a soutěže, jak se připravovat na soutěže
13:30 – 16:00 Raks Sharki: Choreografie v klasickém stylu na typickou orientální rutinu – Raks Sharki. V tomto stylu se střídají specifické rytmy, které je třeba správně tanečně interpretovat. Úvod se závojem (prosím, přineste si vlastní).

24.11. Bratislava
10:00 – 12:00 Kombinace egyptského folklóru, čím se liší jednotlivé styly a čím jsou specifické
12:00 – 13:00 Přednáška: Vývoj tance, důležitost folklóru a dnešní situace
13:30 – 16:00 Choreografie “ Melaya Leff“ v netradičním pojetí – kombinace využijete i mimo tento styl. (Pokud nemáte melayu, doneste si závoj)

15.12. Bratislava
10:00 – 12:00 Technika boků, hrudníku a vrstvení pohybu + výraz a osobitost
12:00 – 13:00 Přednáška Marketing: Jak a čím se orientální tanečnice může prezentovat 1
13:30 – 16:00 Choreografie Tarab: Emotivní choreografie stylu Tarab na hudbu ze Zlaté éry (Oum Kalthoum, Abdel Halim Hafez aj.) s náročnějšími tanečními kombinacemi, ale hlavně interpretací příběhu písně pomocí gest a výrazu, což je pro tento styl nezbytné!

26.1. Bratislava
10:00 – 12:00 Kombinace drum sola – šimi, akcenty, efektivní prvky
12:00 – 13:00 Přednáška Život tanečnice aneb co vše obnáší se věnovat tanci profesionálně
13:30 – 16:00 Choreografie s hedvábnými vějíři (doneste si vlastní prosím, pokud chcete zapůjčit, napište)

Nebudou chybět kreativní okénka, domácí úkoly a nově přibude také rozcvičování nohou, chodidel a posilování těla.

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 100 Euro (možnost rozdělení na 2 splátky), cena za víkend bez účastní na ostatních a možnosti se přihlásit jen na vybraný den je 40 Euro/ neděle a to jen v případě, že bude na dané neděli místo.
Počet studentek je max. 12!
Místo konání: Krásný prostorný sál – http://www.apolloklub.sk/

 

POZNÁMKY
Všechny choreografie budou nové jen pro tento kurz s možností je dále využívat. Přednášky nové nebo alespoň aktualizované. Technika bude vždy v nových kombinacích.
Po 16:00 (tj. po skončení tréninku) jsou možné soukromé hodiny nebo konzultace choreografií, příprava na soutěž. Je potřeba se ozvat aspoň 2 týdny předem. Info pošlu obratem.
Přihlásit se můžete na sheyla@sheylaorient.com nejpozději do 15.9.2013 se zálohou 50 Euro (druhá část 50 Euro splatná v první den tj. 27.10.2013 popř. ve výjimečných případech lze tato druhá část odložit na později.
Pokud potřebujete poradit nebo vás zajímají další detaily kurzu – ozvěte se.