Tančím, tedy jsem!

Výukový program Kathreen Deruet, která mě přizvala na folklórní část výuky jako lektorku.