Muzikalita a interpretace v orientálním tanci

Muzikalita a interpretace v orientálním tanci

Asi nejčastějším tématem, které řeším s tanečnicemi v rámci přípravy na soutěž a zpětné vazby je právě muzikalita a následná interpretace. Považuji to za jednu z fází vývoje tanečnice, který si osobně představuji asi takto:

koordinace a postavení
technika základních pohybů
technika v úrovních a prostoru
kombinace a choreografie
styly a rekvizity
pokročilá technika
improvizace a vystoupení
muzikalita a interpretace
kondice

Často jdou fáze za sebou nějak takto a bohužel muzikalita je jednou z posledních, o kterou se tanečnice při učení zajímají nebo k ní nejsou vedeny. A na vystoupení je to vidět. Jak?

Tanečnice tančí téměř stejně bez ohledu na typ hudby, nepřizpůsobí svůj projev hudbě, nereaguje na změny a nevyužívá hudební rozmanitosti. Řekla bych, že jednoduše zůstává v komfortní zóně tempa a dob. A je to přesně to, co tanečnice na soutěžích odlišuje (mimo jiné) = schopnost interpretovat hudbu a ukázat to.

Orientální hudba je jiná a spoléhat se pouze na tempo jde jen do určité doby. Složitost rytmů je základ, pak melodie a ornamenty, zpěv… Je těžké v tom najít systém a ve finále je interpretace závislá na zkušenosti s kulturou. Jak do toho tedy proniknout?

  1. Buďte v kontaktu z kulturou – lidmi, hudebníky, tanečnicemi
    2. Učte se poslechem hudby a pak i sledováním tanečnic (nejen prvky, ale to jak reaguje na hudbu)
    3. Běžte na hudební přednášky jakéhokoliv typu

Přitom zkoušejte samy hudbu vnímat, jen se vlnit nebo chodit, zavřete oči a zkuste vnímat všechny detaily. Až pak vymýšlejte techniky, variance a choreografie. Všimnete si brzy, že jen o tempu to není, že někdy tanečnice nějakou dobu vynechá a zvolní – třeba kvůli melodii, která klesá… apod.

Spousta různých cvičení vám dokáže pomoci, jak se víc do muzikality dostat. Několik z nich si vyzkoušíme v Praze na Born to Shimmy a na letních seminářích v Brně, berte tento blog zároveň i jako pozvánku 😉 info se objeví brzy. Dalším tématem, o kterém brzy napíšu, bude kondice.