Sheyla - Orientální břišní tance

Intenzivní výukové bloky se Sheylou a hosty 2016

Volne navazuji na kurz „Profesionální orientální tanecnice“, který jsem vedla od roku 2013 v Brne, Praze a Bratislave. Upravila jsem koncept a obsah, abyste si mohly zkusit zase neco nového, inspirovat se pro vlastní výuku a tanecní rozvoj. Doufám, že se Vám bloky budou líbit a najdete v nich další cestu v tanci.

Vysvetlivky:
T = Teorie a P = Praxe

Výukový blok 1

Teorie egyptského folklóru a charakterového tance
Obsahove stejné jako Dílna egyptského folklóru, neobsahuje však historii a vývoj Shaabi a Baladi (bylo zarazeno do jiného bloku).

Cílem tohoto dne je motivovat tanecnice v hlubším vzdelání orientálního tance a folklóru, aby dokázali tance rozeznat, porozumet hudbe a kulturnímu zázemí. Každá tanecnice, která se venuje orientálnímu tanci, by mela znát i jeho odlišná odvetví a predevším folklór, po jehož boku orientální tanec vznikal.

Pro koho kurz je?
Pro lektorky tance, které chtejí porozumet tomuto tématu a mít v nem prehled
Pro tanecnice / studentky, které zatím zkušenost ve folklóru nemají
Pro všechny zájemce o toto téma

Co nás tedy ceká?
Teoreticko-praktický prehled egyptského folklóru
Porozumení historii, návazností a spojitostí
Autenticnost folklóru a rozdílnosti egyptských skupin
Ukázky, co do folklóru patrí a naopak
Vývoj, duležitost a dedictví egyptského folklóru
Promítání a prezentace

Kdy: 31.1.2016 / 10:00 – 17:00
Kde: Brno (konkrétní místo upresním)
Cena: 600 Kc / 6 hodin

Kdy: 6.2.2016 / 10:00 – 17:00
Kde: Bratislava (konkrétní místo upresním)
Cena: 30 Euro / 6 hodin

Kdy: 7.2.2016 / 10:00 – 17:00
Kde: Praha (konkrétní místo upresním)
Cena: 600 Kc / 6 hodin

Podmínky úcasti:
– prihlásit se emailem do 15.1.2016 a zaplatit kurzovné
– pokud se nemužete bloku zúcastnit, mužete za sebe poslat náhradnici
– peníze vracíme pouze v prípade, že blok bude zrušen

Výukový blok 2

Technika egyptského folklóru a charakterového tance 1
Host: David Katolický a tanecníci pro párový tanec, bubeník Martin Tomaško, další upresníme

Témata:
Základní technika Mahmouda Redy (P)
Párový tanec a kombinace (P)
Tvorba choreografie pro skupiny a typy folklórních choreografií (P+T)
Metodika a didaktika Mahmouda Redy a rozbor studie Faridy Fahmy (T)
Rozbor a rozeznání folklórní hudby 1 (P+T)
Probereme styly tance : Muwashahat, Nubi, Fellahi aj.

Výstup:
Vyzkoušíte si tanecní techniku Mahmouda Redy na živou hudbu
Naucíte se jednu spolecnou skupinovou choreografii ve folklórním stylu
Vyzkoušíte si párový tanec s tanecníky
Poznáte styl Mahmouda Redy a dozvíte se o jeho metodice výuky
Rozebereme studii Faridy Fahmy (kterou dostanete ke kurzu) a taktéž folklórní hudbu, abyste jí více porozumely a dokázaly rozeznat

Kdy: 27.-28.2.2016 v case 10:00 – 17:00 / 18:00 oba dny
Kde: Brno (tanecní sál upresním)
Cena: 2000 Kc / 14 – 16 hodin (pri úcastni na více blocích sleva)

Podmínky úcasti:
– podmínkou úcasti je mít absolvovanou Dílnu egyptského folklóru (probehla v zárí) / Výukový blok 1
– prihlásit se emailem do 10.1.2016 a zaplatit kurzovné (možné splátky, sleva pri prihlášení na více bloku)
– pokud se nemužete bloku zúcastnit, mužete za sebe poslat náhradnici
– peníze vracíme pouze v prípade, že blok bude zrušen

Výukový blok 3

Technika egyptského folklóru a charakterového tance 2

Témata:
Fólklórní tance Egypta a jejich provedení – v autentické podobe a v úprave pro jevište, jak pracovat s folklórem pri ruzných príležitostech
Rozdílnost v egyptských tanecních skupinách (P+T)
Rozbor a rozeznání folklórní hudby 2 (P+T)
Probereme styly tance: Ghawazee, Nubi (ruzné styly této oblasti), Saidi, prvky Tahtibu, Dahiya aj.

Výstup:
Technika a kombinace folklóru – co do nej patrí a co ne
Ruzné provedení folklórních tancu
Naucíte se jednu spolecnou skupinovou choreografii ve folklórním stylu
Budeme se venovat i rozboru hudby

Kdy: 12.-13.3.2016 v case 10:00 – 17:00 / 18:00
Kde: Brno (tanecní sál upresním)
Cena: 1600 Kc / 14 – 16 hodin (pri úcastni na více blocích sleva)

Podmínky úcasti:
– podmínkou úcasti je mít absolvovanou Dílnu egyptského folklóru (probehla v zárí) / Výukový blok 1
– prihlásit se emailem do 10.2.2016 a zaplatit kurzovné (možné splátky, sleva pri prihlášení na více bloku)
– pokud se nemužete bloku zúcastnit, mužete za sebe poslat náhradnici
– peníze vracíme pouze v prípade, že blok bude zrušen

Výukový blok 4

Technika baladi a shaabi
Host: Yalia (Rakousko)

Témata:
Teorie vývoje baladi a shaabi (T)
Ruzná provedení baladi a shaabi prakticky (P)
Improvizace vs choreografie (P)
Prednáška o postavení tanecnice ve spolecnosti (T)
Prednáška o hudbe, rozbor hudby a ruzných verzí (T+P)

Výstup:
Choreografie baladi a shaabi
Pochopení „ruzných druhu“ Baladi jak tanecne, tak hudebne
Schopnost lépe rozeznat a interpretovat tyto styly
Teoretické znalosti zázemí a hudby

Kdy: 23.-24.4.2016 v case 10:00 – 16:00 / 18:00
Kde: Brno (tanecní sál upresním)
Cena: 1600 Kc / 12 – 16 hodin (pri úcastni na více blocích sleva)

22.4.2016 probehne Orient Night
– zájemci se mohou hlásit na sheyla@sheylaorient.com

Podmínky úcasti:
– prihlásit se emailem do 10.3.2016 a zaplatit kurzovné (možné splátky, sleva pri prihlášení na více bloku)
– pokud se nemužete bloku zúcastnit, mužete za sebe poslat náhradnici
– peníze vracíme pouze v prípade, že blok bude zrušen

Výukový blok 5

Technika tance se živou hudbou
Host: Zaghareet (Slovensko), živá hudba kapely Ziriab

Témata:
Tarab na živou hudbu se Ziriab (P)
Kombinace a vhodné prvky na rytmy se Ziriab – pro ruzné cásti Mejanse, jak improvizovat (P)
Prednáška o historii arabské hudby se Ziriab (T)
Prednáška o tanecní orientální hudbe s Sheylou (T)
Prednáška o tanci v Káhire se Zaghareet (T)
Rozbor tanecní skladby a všech vrstev – na míste (T+P)
Choreografie Mejanse (P)
Osobitost a výraz (P)

Výstup:
Porozumení hudbe a tanci na živou hudbu
Choreografie Mejanse, Tarab
Práce na osobitosti a výrazu

Kdy: 4.-5.6.2016
Kde: Brno (tanecní sál upresním)
Cena: 2000 Kc / 14 – 16 hodin (pri úcastni na více blocích sleva)

4.6.2016 probehne Orient Night s možností vystupovat s kapelou Ziriab
– zájemci se mohou hlásit na sheyla@sheylaorient.com (úcastnice kurzu mají prednost!)

Podmínky úcasti:
– prihlásit se emailem do ? a zaplatit kurzovné (možné splátky, sleva pri prihlášení na více bloku)
– pokud se nemužete bloku zúcastnit, mužete za sebe poslat náhradnici
– peníze vracíme pouze v prípade, že blok bude zrušen

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanecnice“ v Praze, který zacne v únoru 2015 (v Brne viz níže)
– všechny choreografie a kombinace jsou v tomto kurzu nové!
Kurz v PrazeKurz se skládá ze 4 nedel, kde budeme probírat techniku, teorii a naucíme se i choreografie. Je zamerený na veci, na které na bežných seminárích nezbývá cas a je plný know-how pro tanecnice. Cekat vás budou také domácí úkoly a chvilky vlastní tvorivosti! Užitecný bude kurz predevším pro sólové tanecnice at už již s praxí nebo klidne teprve zacínající – každý se neco priucí a odnese.22.2. Praha
10:00 – 12:00 Vrstvení pohybu – budeme kombinovat a vrstvit ruzné pohyby, venovat se izolaci a koordinaci v nárocných a netradicních kombinacích, které napomužou vaší flexibilite, dokonalejší izolaci aj.
13:00 – 14:00 Prednáška: Život tanecnice
14:00 – 16:30 Pomalá romantická skladba – moderní choreografie se zamerením na pohyby paží a pohyb po prostoru15.3. Praha
10:00 – 12:00 Taksim: Interpretace jednotlivých hudebních nástroju – na této lekci se zameríme na rozeznání hudebních nástroju arabské hudby a budeme tancit / interpretovat jejich melodii/rytmus
13:00 – 14:00 Prednáška: Jak vytváret choreografie pro jevište a souteže
14:00 – 16:30 Saidi s holí (s jednou i dvema holemi) – choreografie tradicního Saidi s prvky Tahteebu
12.4. Praha
10:00 – 12:00 Práce s výrazem – experimentální lekce, kde se budeme zabývat samy sebou, výrazem, gesty a jak to vše využít k tomu abychom byly v tanci originální
13:00 – 14:00 Prednáška: Etika v tanci a tanecní komunite
14:00 – 16:30 Choreografie: Tarab17.5. Praha
10:00 – 12:00 Kombinace egyptského folklóru, cím se liší jednotlivé styly a cím jsou specifické
13:00 – 14:00 Prednáška: Jak a cím se orientální tanecnice muže prezentovat
14:00 – 16:30 Tradicní veselé Baladi – choreografie

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 2800 Kc
Pocet studentek je max. 12!
Místo konání: Krásný a útulný sál studia PURE www.studio-pure.cz
Prihlášky: na stránkách studia výše nebo u tanecnice Eglal www.eglal.cz

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanecnice“ v Brne od února 2015
Kurz se skládá ze 4 sobot, kde budeme probírat techniku, teorii a naucíme se i choreografie. Je zamerený na veci, na které na bežných seminárích nezbývá cas a plný know-how pro tanecnice. Cekat vás budou také domácí úkoly a chvilky vlastní tvorivosti! Užitecný bude kurz predevším pro sólové tanecnice – at už již s praxí nebo klidne teprve zacínající – každý se neco priucí a odnese. V tomto kurzu se pokusím soustredit na to, abychom se pokusili delat veci jinak, originálne a abychom mohli zaujmout diváka jednoduchostí, tradicí i modernou. Taky abychom se nebáli vlastních emocí a naplnili jimi vystoupení a naše choreografie.

Všechny lekce obsahují nové kombinace a choreografie, taktéž novou rozcvicku a domácí úkoly.

Sobota 21.2. Brno
10:00 – 12:00 Hra na cinelky – naucíme se základní i složitejší hru na cinelky, taktéž v kombinaci s kroky, prvky a pohyby pažemi
13:00 – 14:00 Prednáška – Baladi a hra na cinelky
14:00 – 16:30 Akordeonové baladi s cinelkami – krátká chytlavá choreografie pro vystoupení i soutež (+ technika rozdílnosti Baladi a Raks Sharki pro lepší autenticnost)

Sobota 14.3. Brno
10:00 – 12:00 Technika a systém pohybu po prostoru, krokové variace, otocky, arabesqy
12:00 – 13:00 Prednáška: Rozbor tanecní skladby a strih hudby
13:30 – 16:00 Raks Sharki/Mejanse: Choreografie v klasickém stylu na typickou orientální rutinu – Raks Sharki. V tomto stylu se strídají specifické rytmy, které je treba správne tanecne interpretovat. Úvod se závojem (prosím, prineste si vlastní).

Sobota 11.4. Brno
10:00 – 12:00 Práce s výrazem – experimentální lekce, kde se budeme zabývat samy sebou, výrazem, gesty a jak to vše využít k tomu abychom byly v tanci originální
13:00 – 14:00 Prednáška: Radosti a strasti v živote lektorky
14:00 – 16:30 Tarab – budeme pracovat s technikou i choreografií

Sobota 16.5. Brno
10:00 – 12:00 Technika drum sola – šimi, akcenty a vrstvení pohybu
12:00 – 13:00 Prednáška Život tanecnice aneb co vše obnáší se venovat tanci profesionálne
13:30 – 16:00 Choreografie Tango Oriental – pro inspiraci neco nového, kde si pohrajeme se smyslností a pohyby s Tanga, kterému se venuji

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 2800 Kc (možnost rozdelení na 2 splátky)
Místo konání: Brno – upresním
Prihlášky: sheyla@sheylaorient.com

Podmínky konání (zaplacením zálohy s nimi souhlasíte):

kurz bude otevren po naplnení min. 6 úcastníky – max. 12 úcastníky
kurz je možné závazne rezervovat po zaplacení nevratné zálohy 1500 Kc nejpozdeji do 10.2.2015, zbytek je splatný na první lekci (mimorádne 10.3.2015 pokud potrebujete 2 splátky)
zaplacením zálohy objednáváte celý kurz a je treba doplatit i druhou cást (pokud nebudete moci navštívit všechny lekce, je možné poslat náhradnici)
lekce je možné si nahradit v intenzivním kurzu v Praze (i naopak) v rámci stejného semestru a to max. 1 den
kurzovné vracím pouze v prípade mimorádné zmeny (zrušení lekcí) z mé strany a to v plné výši za neuskutecnené lekce
v prípade, že kurz nemužete dále navštevovat z jakýchkoliv duvodu, je možné sehnat za sebe náhradnici, nikoliv však vrátit kurzovné

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanecnice 2“ v Bratislave, který probehl v Brne v roce 2014
Kurz se skládá ze 4 nedel, kde budeme probírat techniku, teorii a naucíme se i choreografie. Je zamerený na veci, na které na bežných seminárích nezbývá cas a plný know-how pro tanecnice. Cekat vás budou také domácí úkoly a chvilky vlastní tvorivosti! Užitecný bude kurz predevším pro sólové tanecnice at už již s praxí nebo klidne teprve zacínající – každý se neco priucí a odnese.

31.31421254_731036906924907_2109973155_o. Bratislava
10:00 – 12:00 Paže a ruce v orientálním tanci – ruce jsou castokrát ve výuce opomíjené a presto jedno z nejduležitejších v orientálním tanci. Zameríme se na pozice, pohyby a „netradicní“ kombinace s prvky, abychom si rozšírily „pohybový slovník“ a vyzkoušeli si kombinovat pohyby, které by nás možná ani nenapadly kombinovat.
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 Prednáška o etice v tanci a tanecní komunite
14:00 – 16:30 Pomalá romantická skladba – choreografie

27.4. Bratislava
10:00 – 12:00 Hra na cinelky – naucíme se základní i složitejší hru na cinelky, taktéž v kombinaci s kroky, prvky a pohyby pažemi
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 Prednáška – Baladi
14:00 – 16:30 Tradicní veselé Baladi – choreografie s cinelkami (lze i bez), nejdríve si ukážeme typické prvky pro baladi a pak vše spojíme v choreografii
18.5. Bratislava
10:00 – 12:00 Interpretace jednotlivých hudebních nástroju – na této lekci se zameríme na rozeznání hudebních nástroju arabské hudby a budeme tancit / interpretovat jejich melodii.
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 Prednáška o vývoji arabské hudby
14:00 – 16:30 Saidi s holí – choreografie tradicního Saidi s prvky Tahteebu

15.6. Bratislava
10:00 – 12:00 Vrstvení pohybu 2 – budeme kombinovat a vrstvit ruzné pohyby, venovat se izolaci a koordinaci v netradicních kombinacích.
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 Prednáška – Život tanecnice 2
14:00 – 16:30 Drum solo choreografie

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 100 Euro (možnost rozdelení na 2 splátky)
Pocet studentek je max. 12!
Místo konání: Krásný prostorný sál – http://www.apolloklub.sk/

Intenzivní kurz „Profesionální orientální tanecnice“ v Brne, který probehl v Brne v roce 2014
Po velmi dlouhé dobe budu vyucovat v Brne, nenechte si to proto ujít! Kurz je plný zajímavostí, informací, cvicení i domácích úkolu.

BootcampNedele 23.3. Brno
10:00 – 12:00 Paže a ruce v orientálním tanci – ruce jsou castokrát ve výuce opomíjené a presto jedno z nejduležitejších v orientálním tanci. Zameríme se na pozice, pohyby a „netradicní“ kombinace s prvky, abychom si rozšírily „pohybový slovník“ a vyzkoušeli si kombinovat pohyby, které by nás možná ani nenapadly kombinovat.
13:00 – 14:00 Prednáška o etice v tanci a tanecní komunite
14:00 – 16:30 Pomalá romantická skladba – choreografie zamerená na pohyby pažemi, krokové a prostorové variance

Nedele 4.5. Brno
10:00 – 12:00 Kombinace egyptského folklóru, cím se liší jednotlivé styly a cím jsou specifické
12:00 – 13:00 Prednáška: Svetová tanecní scéna – vývoj, historie, nová doba
14:00 – 16:30 Saidi s holí – choreografie tradicního Saidi s prvky Tahteebu

Nedele 25.5. Brno
10:00 – 12:00 Vrstvení pohybu – budeme kombinovat a vrstvit ruzné pohyby, venovat se izolaci a koordinaci v netradicních kombinacích
13:00 – 14:00 Prednáška Marketing: Jak a cím se orientální tanecnice muže prezentovat
14:00 – 16:30 Tradicní veselé Baladi – choreografie, nejdríve si ukážeme typické prvky pro baladi a pak vše spojíme v choreografii

Nedele 22.6. Brno
10:00 – 12:00 Interpretace jednotlivých hudebních nástroju – na této lekci se zameríme na rozeznání hudebních nástroju arabské hudby a budeme tancit / interpretovat jejich melodii
13:00 – 14:00 Prednáška: Jak vytváret choreografie pro jevište a souteže, jak se pripravovat na souteže
14:00 – 16:30 Drum solo choreografie

Nebudou chybet kreativní okénka, domácí úkoly a nove pribude také rozcvicování nohou, chodidel a posilování tela.

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 2800 Kc (možnost rozdelení na 2 splátky)
Místo konání: Brno – upresním
Prihlášky: sheyla@sheylaorient.com

Kurz v Bratislave, který probehl v roce 2013:
Brušná tanecnica – Bratislava27.10. Bratislava
10:00 – 12:00 Technika a systém pohybu po prostoru, krokové variace, otocky, arabesqy
12:00 – 13:00 Prednáška: Jak vytváret choreografie pro jevište a souteže, jak se pripravovat na souteže
13:30 – 16:00 Raks Sharki: Choreografie v klasickém stylu na typickou orientální rutinu – Raks Sharki. V tomto stylu se strídají specifické rytmy, které je treba správne tanecne interpretovat. Úvod se závojem (prosím, prineste si vlastní).

24.11. Bratislava
10:00 – 12:00 Kombinace egyptského folklóru, cím se liší jednotlivé styly a cím jsou specifické
12:00 – 13:00 Prednáška: Vývoj tance, duležitost folklóru a dnešní situace
13:30 – 16:00 Choreografie “ Melaya Leff“ v netradicním pojetí – kombinace využijete i mimo tento styl. (Pokud nemáte melayu, doneste si závoj)

15.12. Bratislava
10:00 – 12:00 Technika boku, hrudníku a vrstvení pohybu + výraz a osobitost
12:00 – 13:00 Prednáška Marketing: Jak a cím se orientální tanecnice muže prezentovat 1
13:30 – 16:00 Choreografie Tarab: Emotivní choreografie stylu Tarab na hudbu ze Zlaté éry (Oum Kalthoum, Abdel Halim Hafez aj.) s nárocnejšími tanecními kombinacemi, ale hlavne interpretací príbehu písne pomocí gest a výrazu, což je pro tento styl nezbytné!

26.1. Bratislava
10:00 – 12:00 Kombinace drum sola – šimi, akcenty, efektivní prvky
12:00 – 13:00 Prednáška Život tanecnice aneb co vše obnáší se venovat tanci profesionálne
13:30 – 16:00 Choreografie s hedvábnými vejíri (doneste si vlastní prosím, pokud chcete zapujcit, napište)

Nebudou chybet kreativní okénka, domácí úkoly a nove pribude také rozcvicování nohou, chodidel a posilování tela.

Lektorka: Tereza Sheyla Klementová
Cena: 4x 5,5h výuky za 100 Euro (možnost rozdelení na 2 splátky), cena za víkend bez úcastní na ostatních a možnosti se prihlásit jen na vybraný den je 40 Euro/ nedele a to jen v prípade, že bude na dané nedeli místo.
Pocet studentek je max. 12!
Místo konání: Krásný prostorný sál – http://www.apolloklub.sk/

POZNÁMKY
Všechny choreografie budou nové jen pro tento kurz s možností je dále využívat. Prednášky nové nebo alespon aktualizované. Technika bude vždy v nových kombinacích.
Po 16:00 (tj. po skoncení tréninku) jsou možné soukromé hodiny nebo konzultace choreografií, príprava na soutež. Je potreba se ozvat aspon 2 týdny predem. Info pošlu obratem.
Prihlásit se mužete na sheyla@sheylaorient.com nejpozdeji do 15.9.2013 se zálohou 50 Euro (druhá cást 50 Euro splatná v první den tj. 27.10.2013 popr. ve výjimecných prípadech lze tato druhá cást odložit na pozdeji.
Pokud potrebujete poradit nebo vás zajímají další detaily kurzu – ozvete se.

Orient Bootcamp v Chotebori s Badriyah a Sheylou 6.-10.8.2014

Sheyla a Badriyah si pro vás pripravily opravdu, ale opravdu intenzivní prodloužený víkend, plný našeho „know-how“, choreografií, promítání a teambuildingu!
PROGRAM 6.8. – 10.8.2014
Príjezd 6.8.2014
21:00 Promítání

1.DEN 7.8.2014
9:00 – 10:00 prednáška Shaabi
10:30 – 12:30 choreografie Shaabi
15:00 – 16:00 kreativní okénko technika hry na cinelky
16:30 – 17:30 prednáška Baladi
17:30 – 19:30 Baladi s cinelkami (i bez) choreografie

21:00 Promítání videí ruzných druhu shaabi a baladi

2.DEN 8.8.2014
9:00 – 10:00 prednáška Arabská hudba
10:30 – 12:30 technika Pohyb po prostoru
15:00 – 16:00 kreativní okénko Vizáž tanecnice
16:30 – 17:30 prednáška Marketing pro orientální tanecnice
17:30 – 19:30 technika Výraz a osobitost

21:00 Krásy a zákoutí vesmíru

3.DEN 9.8.2014
9:00 – 10:00 prednáška Folklór 1
10:30 – 12:30 Ghawazee s cinelkami (i bez)
15:00 – 16:00 kreativní okénko Umení tanecních póz
16:30 – 17:30 prednáška Folklór 2
17:30 – 19:30 Melaya v moderním pojetí

21:00 Tanecní vecer – jen v naší spolecnosti

4.DEN 10.8.2014
9:00 – 11:00 tanecne-kreativne-relaxacní prekvapení

*program možná lehce poupravíme, nápln však bude stejná, veškerý program je ciste dobrovolný
FAKTA
Cena za pobyt 3500 Kc (ubytování, polopenze, celý program) – cesta vlastní!
Do 10.4. záloha 2000 Kc a do 15.6. doplacení 1500 Kc – c.u.188188729/0300
Splacením zálohy jste závazne prihlášené a znamená to, že i musíte doplatit druhou cást. V prípade, že se nebudete moci zúcastnit prosím o najití náhradnice popr. predáme kontakt na naše náhradnice a pokusíme se pomoci s obsazením místa. Peníze nelze vrátit, nebot vše máme objednané a potvrzené.
Prihlášení do 31.3.2014:
Prosíme na náš speciální email orientbootcamp@gmail.com

Místo konání upresníme!

Fotogalerie ze srpnového Bootcampu 2013:

1. den– Príjezd možný od 15:00
20:00 vecere
21:00 Promítání – Egyptský folklór, aneb jak to všechno zacalo

2. den – Vývoj tance, tak jak jej známe dnes
8:00 snídane
9:00 – 10:00 – prednáška Zlatá éra – Badriyah
10:00 – 10:30 – rozcvicka -Sheyla
10:30 – 13:00 – Zlatá éra – technika a choreografie -Badriyah
Obed vlastní a teambuilding – piknik v zámecké zahrade (prineste si vlastní jídlo prosím)
16:00 – 17:00 – prednáška Tarab – Sheyla
17:00 – 19:30 – Tarab – technika a choreografie Sheyla
20:00 vecere
21:00 Promítání – Zlatá éra

3. den Vývoj tanecnice – lektorka
8:00 snídane
9:00 – 10:00 prednáška Jak na výuku – Sheyla
10:00 – 10:30 – rozcvicka – Badriyah
10:30 – 13:00 – Tipy a triky pro výuku – jak ucit jednotlivé prvky od základu + shimmy technika od základu po pokrocilé – Sheyla
Obed vlastní a teambuilding – spolecná prohlídka zámku Telc
16:00 – 17:00 – prednáška Jak vzdelávat samy sebe a své studentky – Badriyah
17:00 – 19:30 – Jak vytvorit choreografii pro ruzné pokrocilosti + ladné paže od základu po pokrocilé – Badriyah
20:00 vecere
21:00 Promítání – Bellydance Evolution

4. den Vývoj tanecnice – profesionální tanecnice
8:00 snídane
9:00 – 10:00 – prednáška Radosti a strasti vystupování – Badriyah
10:00 – 10:30 – rozcvick – Sheyla
10:30 – 13:00 – Choreografie Fusion pro komercní vystoupení – Badriyah
Obed vlastní
16:00 – 17:00 – prednáška Jak se pripravit na vystoupení, soutež – Sheyla
17:00 – 19:30 – Choreografie Raks Sharki pro tanecní publikum/soutež – Sheyla
20:00 vecere
21:00 Tanecní vecer

5. den Odjezd po 11:00
9:00 – 11:00 tanecne-zábavne-uvolnující prekvapení Badriyah + Sheyla

Feedback ze srpna a zárí:

Bootcamp byl obrovskou motivací k tanci a výuce, pro me prišel skoro za pet minut dvanáct. Krome hory tanecní techniky a kombinací jsem se seznámila s fajn babama a dozvedela se tolik zajímavých vecí! Taky jsem si konecne ujasnila, jaký styl chci a nechci delat a na cem zamakat (na všem!!!). Myslím, že nás všechny bootcamp obohatil nejen tanecne, ale i osobnostne.

Monika

Není co vytknout. Vše bylo parádní, jste plné energie, nadšení, dalo mi to opravdu hodne – motivaci, inspiraci a sílu do další práce. Jen mi to trochu kazily migrény a žaludecní potíže, ale ted už se cítím skvele. Moc moc moc dekuju, za to, že porádáte takové akce a za to, jaké jste.

Eva

Bootcamp byl jedinecný, nárocný, ale predevším zábavný. Prátelská a milá atmosféra, proste jsem z toho ješte ted paf. K organizaci nemám vubec co dodat – i když priznám, že to pro mne bylo dost fyzicky nárocné – bohužel už mi není dvacet, škoda. Velmi se mi líbil výber choreografií, všeho bylo akorát. Mimochodem Tvé choreografie byly skvelé (byla jsem na Tobe poprvé). Snad jediné, co me napadá (ale nevím, jestli je to uskutecnitelné) – pozvat na záverecný vecírek nejakého hudebníka nebo bubeníka…

Jana

Byla jsem moc spokojená, bylo to fyzicky dost nárocný, ale s tím jsme všichni pocítali. Jinak se mi to moc líbilo, takže vlastne nevím, co bych vytkla. Jen jsme nestihly skoro projít mesto, ale to zas bylo spíš pocasím a ke konci únavou. Jinak se mi ten projekt hrozne líbí, je skvelý, že jste k tomu pridaly i teorii!!!

Aneta

Moc Vám dekuji za perfektne pripravený Bootcamp, materiály, inspiraci, vedomosti a skvelou atmosféru, která celý pobyt provázela. Pozitivních vecí bych mohla vypsat spoustu (v podstate od pocátku do konce programu)… Ale co jsem maximálne ocenila a vlévá mi to nadeji do žil, bylo shlédnutí videa z vašich zacátku… Nevím jak ostatní, ale já obcas trpím predstavou, že vetšina profesionálních tanecnic tancila ladne, sotva se jejich nožky v detsví dotkly zeme, díky Vám jsem si uvedomila, že možná zacínaly stejne „neohrabane“ jako já a krome talentu je za tím i mnoho úsilí aneb trénovat, trénovat, trénovat… Perfektní byla i kapitola – jak vzdelávat své žacky – to jsem hltala každé slovo atd. O negativech jsem dlouho premýšlela, až jsem prišla na jedinou vec: a to, že budu moc moc smutná, pokud s Vámi nebudu moct jet na Bootcamp II z kapacitních duvodu…

Jana

Chtela bych Vám ješte jednou podekovat za bootcamp. Prijela jsem s hlavou narvanou novými nápady, inspirace, motivace. Potrebovala jsem nakopnout, protože jsem poslední dobou nemela moc príjemné tanecní období, ale vaší zásluhou jsem nabrala nový dech!! Dekuji vám!! Holky, moc si vás vážím pro to, co deláte a jaké jste. Jste perfektní tanecnice, lektorky, choreografky, ale hlavne osoby, které chtejí obohacovat ostatní tanecnice, predávat své um dál do sveta a to je úžasné! Kritika? Ano, špatne jste naplánovaly pocasí. A co bych z bootcmpu vytycila jako nej? Terko, tvuj Tarab … wow … mnam!! Choreografie – láska na první pohled a jen a pouze díky tobe si ji skoro pamatuji za dve a pul hodiny. Výborne ucíš! Leni, tak tady nemužu být konkrétní, proste když te vidím tancit, tak mi padá brada.

Nikol